150 години светско училище в село Оризаре

150 години светско училище в село Оризаре