Откриване на учебната
2018/2019 година

Първи учебен ден за учебната 2018/2019г.
Виж в галерия

На 17.09 в 9.00 ч. ОУ „Г. С.Раковски”, с. Оризаре за поредна година отвори широко врати, за да посрещне своите ученици. Директорът на училището, г-жа Паунка Стоева, поздрави учениците, учителите, родителите и официалните гости с откриването на новата 2018/2019 учебна година.

Национална седмица
на четенето 2018г

Национална седмица на четенето ОУ Георги Стойков Раковски с.Оризаре
Виж в галерия

На 22.10.18 г. стартира националната седмицата на четенето в ОУ ”Георги Стойков Раковски”, с. Оризаре по инициатива на МОН във връзка с националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Коледари на училище
село оризаре

Виж в галерия

Облечени с традиционни носии, накичени с китки и пуканки калпаци, коледарите от ОУ „Георги Стойков Раковски” с. Оризаре, общ. Несебър тръгнаха от училището към пенсионерския клуб, огласявайки улиците с коледарски песни, специфични за родния край за прослава на стопаните и благопожелание.

Документи

Материална база и модерни методи на обучение

Ул.”Г.С.Раковски” 1 с. Оризаре, Общ. Несебър 8248, Обл. Бургас

E-mail: ou_jekova_onb@abv.bg


(0554) 38230

...Ние съхраняване и популяризираме традициите, нравите и обичаите в родния край, за формиране у учениците на родолюбие, уважение и гордост към родословието...

Прочети повече