Откриване на учебната
2022/2023 година

Първи учебен ден за учебната 2022/2023г.
Виж в галерия

На 16.09 в 9.00 ч. ОУ „Г. С.Раковски”, с. Оризаре за поредна година отвори широко врати, за да посрещне своите ученици. Директорът на училището, г-жа Паунка Стоева, поздрави учениците, учителите, родителите и официалните гости с откриването на новата 2022/2023 учебна година.

30.09.2022
Европейски ден на спорта

Европейски ден на спорта
Виж в галерия

На 30.09.2022 за поредна година ОУ Г.С.Раковски отбеляза европейския ден на спорта, на който присъстваха учители, ученици, родители, общественици и гости

01.11.2022
Ден на народните будители

Ден на народните будители
Виж в галерия

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В ОУ „Г.С. РАКОВСКИ” ,с . ОРИЗАРЕ

Документи

Материална база и модерни методи на обучение

Ул.”Г.С.Раковски” 1 с. Оризаре, Общ. Несебър 8248, Обл. Бургас

E-mail: info-200604@edu.mon.bg


(0556) 38230

...Ние съхраняване и популяризираме традициите, нравите и обичаите в родния край, за формиране у учениците на родолюбие, уважение и гордост към родословието...

Прочети повече