Учители

Паунка Стоева

Директор

Полина Петрова

Старши учител, класен ръководител I клас

Вяра Либчева

Възпитател I-ви клас

Елена Хаджиева

Старши учител, класен ръководител II клас

Ченко Чернев

Учител, класен ръководител II клас

Христина Витанова

Старши учител, класен ръководител IV клас

Велина Симеонова

Учител, класен ръководител V клас

Иванка Иванова

Старши учител, класен ръководител VI клас

Донка Ексхолм

Старши учител, класен ръководител VII клас

Марина Ступа

Учител, преподавател по Английски

Кръстина Костадинова

Главен учител, преподавател по БЕЛ и История