Конкурс

Танцувай с нас!

"Когато се движим и танцуваме, всъщност общуваме и се разбираме на един език, независимо кои сме, къде сме и с кого сме…"

На 26.10.2023г. г-жа Паунка Стоева, Директор на Основно училище ,,Георги Стойков Раковски‘‘, село Оризаре, община Несебър, даде старт на конкурса ,,Танцувай с нас‘‘.

Условия за участие:
1. Да са включени най – малко 6 ученика;
2. Да участват най – малко двама родителя;
3. Да участва и най – малко един учител

Изберете подходяща музика за вашият танц и съответното облекло и аксесоари и покажете какво можете!

Точки за класиране:
1. За всеки включен ученик – по 1 точка;
2. За всеки включен родител – по 1 точка;
3. За всеки включен учител – по 1 точка;
4. За избор на подходяща музика – до 5 точки;
5. За избор на подходящо облекло – до 5 точки;
6. За избор на подходящи аксесоари – до 5 точки.

Заявка за участие се подава при г-жа Елисавета Русева – Заместник – директор на Основно училище ,,Георги Стойков Раковски‘‘, село Оризаре, община Несебър, до 15.11.2023 г. до 16:00 часа.

Наградите ще бъдат изложени след 15.11.2023г., а победителите ще бъдат обявени на 01.12.2023г. в сградата на училището.

Конкурс

3-ти Март - денят на свободата

I Общи положения:
Конкурс за историческо есе, доклад,проект /табло, плакат/, рисунка, презентация, организиран по случай 140 години от освобождението на България.

II. Цели:
Да се провокира интересът на учениците към историческото минало на народа ни ;
Да се даде възможност на учащите се чрез изследователска дейност да представят своята гледна точка за значимостта на събитието;
Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм, формиране на родова памет и приобщаване към българските исторически традиции;
Да се даде възможност за творческа изява на учениците;

ІII. Условия за участие:
В конкурса могат да участват: ученици от I-VII клас, обучаващи се в ОУ „Г.С.Раковски“ , с. Оризаре. Учениците могат да участват с повече от една творба.
За участие се допускат колективни разработки.
1.Индивидуални творби:
I-VII клас- рисунка,проект/ плакат,табло/
VI -VII клас –презентация,доклад
VII клас –историческо есе, доклад
2.Колективни разработки:
I-VII клас- проект/ плакат,табло/
VI -VII клас –презентация

IV . Регламент:
1. Историческото есе да съдържа до три ръкописни страници:
2. Докладът да съдържа до три ръкописни страници:

V. Критерии за оценяване:
1. Историческото есе да съдържа до три ръкописни страници:
ясно и точно формулирана теза; добре подбрани аргументи; елементи на изследователска дейност; оригинален и творчески подход; лична позиция; езикова и стилистична култура.
2. Доклад:
елементи на изследователска дейност; достоверност; оригинален и творчески подход; лична позиция; езикова и стилистична култура.
3.Проект:
елементи на изследователска дейност; оригинален и творчески подход; лична позиция; естетически качества;
4.Рисунка:
естетически качества на рисунката; идеен замисъл; оригинален и творчески подход; лична позиция;

VI. Краен срок за предаване на творбите: 23.02.2018 год.

VІІ. Място на предаване на творбите: Кабинетът по БЕЛ

Етапи на оценяване:

Индивидуални творби:
I-II клас- рисунка,проект/ плакат,табло/
III -IV клас- рисунка,проект/ плакат,табло/
V-VII клас- рисунка,проект/ плакат,табло/
VI -VII клас –презентация,доклад
VII клас –историческо есе, доклад
Колективни разработки:
I-II клас- проект/ плакат,табло/
III -IV клас- проект/ плакат,табло/
V-VII клас- проект/ плакат,табло/
VI -VII клас –презентация

Виж в галерия

Конкурс

Конкурс за изработка на автентична мартеница

В КОНКУРСА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ УЧЕНИЦИ ОТ I-VII КЛАС.

ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ:
1. МАРТЕНИНИЦИТЕ ДА БЪДАТ С РАЗМЕРИ ОТ 20 ДО 40 СМ;
2. ТВОРЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА СТАРИ ЗАНАЯТИ  ИЛИ НЕСТАНДАРТНИ МАТЕРИАЛИ;
3. АВТОРСКА РЪЧНА ИЗРАБОТКА;
4. ОРИГИНАЛНОСТ.;

Срок за предаване: 27.02.2018 г.

МАРТЕНИЦИТЕ СЕ ПРЕДАВАТ:
I-IV КЛАС НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
V-VII КЛАС НА Г-ЖА СТОЕВА И Г-ЖА СИМЕОНОВА
МАРТЕНИЦИТЕ ДА БЪДАТ ПРИДРУЖЕНИ ОТ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: ТРИТЕ ИМЕНА И КЛАС.
КОМПЕТЕНТНО ЖУРИ ЩЕ НОМИНИРА ИЗРАБОТЕНИТЕ МАРТЕНИЦИ И ЩЕ ОПРЕДЕЛИ НАГРАДИТЕ.

Виж в галерия