Заповед

Заповед РД09-2049

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024 година
Заповед РД09-2049 ...
Приложение 1 към заповед РД09-2049...

Олимпиади

НМС"Европейско кенгуру"

Резултати на учениците от I-IVклас, участвали в НМС"Европейско кенгуру"проведено на 18.03.21г., след проверка от областната комисия.
Приложение 3-1клас
Приложение 3-2клас
Приложение 3-3клас
Приложение 3-4клас