Олимпиади

НМС"Европейско кенгуру"

Резултати на учениците от I-IVклас, участвали в НМС"Европейско кенгуру"проведено на 18.03.21г., след проверка от областната комисия.
Приложение 3-1клас
Приложение 3-2клас
Приложение 3-3клас
Приложение 3-4клас