Първи учебен ден в Основно училище ,,Георги Стойков Раковски'', село Оризаре

Първи учебен ден в Основно училище ,,Георги Стойков Раковски'', село Оризаре