ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОУ „Г.С. РАКОВСКИ” ,с . ОРИЗАРЕ за учебната 2018/2019г.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОУ „Г.С. РАКОВСКИ” ,с . ОРИЗАРЕ за учебната 2018/2019г.